2011. máj. 22.

Év végi hajrá

Előttünk állnak az év végi számonkérések. A héten felmérem (feladatlapokon) a gyerekek írását, szövegértését. 

Az írás felmérés feladattípusai:

A kis és nagy írott betűk ismeretét, szavak, összetett szavak, rövid mondatok helyesírását kérem.
Lesz betűírás (kis és nagy alak is), szavak írása hallás után. 
Látó-halló tollbamondással mondatok írása. Szavak szótagolása.
Külön figyelem a vonalvezetést, betűkapcsolást, a vonalrendszer megfelelő használatát (tehát a külalakot).

 Szövegértés felmérés feladattípusai:

A szövegértés két feladatlapból fog állni. Az egyiken szövegértésre épülő kisebb, már sokszor begyakorolt feladatfajták lesznek. A másik feladatlapon egy rövidebb szöveg feldolgozása. Mindkét esetben két csoportot állítok össze. 

1. Az első feladatlapon szerepel majd összetett szavak képpel való egyeztetése, mondatok képekhez kötése, szavak lerajzolása, szöveg alapján rajz kiegészítése.
2. A másik feladatlapon a gyerekek kapnak egy rövid szöveget (segítségképpen egy kis rajzzal), melyet el kell olvasniuk. Ehhez a rövid szöveghez kapcsolódnak majd kérdések, melyekre több válasz közül a megfelelőt kell valamilyen módon majd kiválasztani. Egy-egy mondatról meg kell majd állapítani, hogy igaz vagy hamis.
A mese, történet szereplőinek nevét leírni.

A következő héten a hangos, egyéni olvasást fogom meghallgatni. Versikét is fogunk tanulni, amit szintén kérdezek a jövő héten.

A tankönyvhöz kapott központi felmérőlapot is kitöltjük gyakorlásként, ezt csillaggal értékelem.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése